Architektura

Dům je navržen jako železobetonový skelet s deskami a proskleným obvodovým pláštěm. Ztužení celého systému budou tvořit podelné i příčné průvlaky. Obvod domu budou lemovat zateplené vykonzolované části desek nesené sloupy s hřibovým ztužením. Mezibytové příčky budou zděné z akustických tvárnic, eventuálně s ohledem na zatížení jako systémové sádrokartonové stěny s vloženou akustickou izolací. Prosklený plášť fasády bude tvořen bezrámovým čirým sklem s vloženými dílci pro větrání a dveře. Součástí ploché střechy bude mimojiné uskočené zateplení, které bude přesahovat za hranu teras. Na terase se budou vyjímat extenzivní zelené vrstvy, případně drobné kamenivo. Na podlaze teras bude betonová dlažba, dřevěná prkna, případně jejich vysoce kvalitní imitace. Vnitřní povrchy bytů/ateliérů budou tvořit tři až čtyři vrstvy dřevěných lamel v odstínu dubu. Podlaha povrchů může být i ve variantě materiálu marmoleum. Koupelny a toalety budou vybaveny velkoformátovou dlažbou ve světlých přírodních odstínech.

Jak to bude fungovat?

Vytápění objektu bude zřízeno pomocí výměnikové stanice. Odpadní vody budou odděleny na splaškové a děšťové, přičemž děštová voda bude využívána pro zalévání přilehlé zeleně domu a okolí. Umístění nádrží bude situováno na pozemku před domem. Byty budou centrálně vytápěny podlahovým topením, kde každá bytová jednotka bude mít možnost regulovat si teplotu díky vlastní měřící stanici. Majitelé bytů/ateliérů budou mít také možnost individuálního měření odběru vody a elektřiny. Ventilace bytů/ateliérů bude zřízena centrálně s lokální rekuperací nad podhledem. Samostatně budou z bytů odváděny digestoře na výpary z kuchyní. V případě požadavku na chlazení všechy bytů/ateliérů v domě, bude instalován tzv. VRV systém. Pokud by byly chlazeny pouze byty/ateliéry v horních patrech, bude řešeno klasickou technologií split. Garáže budou odvětrávány pomocí průduchů na jižní straně domu. Vzduch by měl zároveň přirozeně proudit napříč domem přes stropy nad sklepy.

Ing. arch. Filip Havliš

Studio NEW HOW architekti je ateliérem, kde značnou část tvorby tvoří rezidenční a komerční architektura. Ateliér obdržel několik ocenění v architektonických soutěžích jak v České republice, tak i v zahraničí. Jejich projekty i realizace jsou pravidelně publikovány v médiích. Ateliér spolupracuje s fakultou architektury ČVUT.